A MOKKA egyesület küldetésnyilatkozata

A Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA) elsődleges célja és feladata, hogy képviselje tagkönyvtárainak szakmai érdekeit a központi adatbázis fejlesztésével és szolgáltatásával kapcsolatban. A MOKKA adatbázis fejlesztésének támogatásával az egyesület

  • egyenlő hozzáférést biztosít a könyvtárakban fellelhető dokumentumokhoz és információforrásokhoz, valamint a gyűjtemények feltárása során keletkezett adatokhoz;
  • hozzájárul a könyvtári feldolgozó munka hatékonyságának növeléséhez;
  • magas színvonalú országos szolgáltatási rendszert alakít ki, amelynek célja, hogy információs bázist nyújtson az oktatás és az élethosszig tartó tanulás számára, kielégítse a lakosság kulturális érdeklődését;
  • információval lássa el a kutatási és fejlesztési tevékenységeket;
  • megteremti a Magyarországon keletkezett digitális könyvtári vagyonhoz történő széleskörű hozzáférés feltételeit.

Részletes célok:

  • A szolgáltatásokat hatékonyan érjék el mindazok, akik azokat igénylik.
  • A korszerű szolgáltatási formák révén a használók könnyebben megállapíthassák a keresett könyvek és más dokumentumok lelőhelyét.
  • egységes bibliográfiai leírás megvalósítása.
  • A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának növelése az ODR adatbázis és az országos lelőhely adatbázis integrálásával.

2008. január 24.